Veelgestelde vragen - Full- of basisversie

Moet een corporatie zijn hele woningportefeuille met de full-versie waarderen als de huursom van de studentenwoningen en extramurale zorgwoningen gecombineerd met woningvastgoed gelegen in aardbevings- of krimpgebieden meer dan 5% van het totaal bedraagt?

Nee, de taxatieverplichting geldt dan alleen voor het deel ‘atypische woningvastgoed’ (studentenwoningen, extramurale zorgwoningen woningen gelegen in aardbevings- of krimpgebieden).

Voor het overige deel van de woningportefeuille heeft de corporatie de keuze tussen basis of full.

Mag een transactieprijs als marktwaarde worden opgevoerd als in 2016 overeenstemming is bereikt met een derde partij om te verkopen tegen een bepaalde marktprijs met een levering 2017?

Indien de koopovereenkomst voor een complex is gesloten en afdwingbaar is gemaakt (contract getekend, eventueel met boeteclausule), maar de levering nog niet heeft plaatsgevonden op waardepeildatum (31-12-2016), mag de overeengekomen transactieprijs worden opgenomen als marktwaarde.

Dit overigens onder de aanname dat er een gedegen verkoopproces is doorlopen waarbij een marktwaarde tot stand is gekomen, en het vastgoed betreft dat op het moment van verkoop en levering in exploitatie is.

Zie ook de definitie van de marktwaarde: De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Deze waardering op marktwaarde geldt op grond van de Woningwet voor de jaarrekening voor het vastgoed in exploitatie.