Wat is de scheiding?

Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden.

De corporatie kan ervoor kiezen om de niet-DAEB-activiteiten af te splitsen in een of meer juridische dochters. Een corporatie kan ook kiezen voor een combinatie, waarbij een deel van de niet-DAEB-activiteiten worden ondergebracht binnen de eigen organisatie, en een deel in een bestaande of nieuwe juridische dochter. Deze variant wordt de hybride variant genoemd.

Uitzondering: kleine corporaties

Sommige corporaties hoeven niet de scheiden of splitsen en vallen onder het verlicht regime. Dit zijn corporaties:

  • met een omzet lager dan € 30 miljoen, én
  • een niet-DAEB-omzet van lager dan 5%, én
  • een totale niet-DAEB-portefeuille van lager dan 10%.