U bent hier

Woonautoriteit: huurakkoord vergroot risico’s financieel zwakke corporaties

Het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond heeft voor de corporatiesector als geheel geen grote effecten. Reden daarvoor is dat de meeste woningcorporaties al besloten hun huren te matigen. Wel wordt het risico voor corporaties met een financieel zwakke positie groter. Dat schrijft de Autoriteit woningcorporaties in haar doorrekening van het huurakkoord.

Minister Blok stuurde 25 september 2015 de doorrekening van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), waaronder de Autoriteit woningcorporaties valt, naar de Tweede Kamer. Ook stuurde hij een brief mee van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) over de consequenties van de huursombenadering voor de borging.

Conclusies Woonautoriteit 
Het sociaal huurakkoord heeft: 
• in combinatie met de introductie van passend toewijzen, grote invloed op de huurbeleidsruimte van individuele corporaties; 
• weinig financieel effect bij de meeste corporaties, omdat zij hierop al hadden geanticipeerd; 
• wel groot effect op individuele corporaties met een financieel zwakke positie. Het risico op sanering wordt groter.

De Woonautoriteit constateert dat zij door het huurakkoord minder mogelijkheden heeft een corporatie financieel te laten bijsturen als die in de problemen komt. De Autoriteit suggereert dat in zo’n geval een afwijking van het huurakkoord mogelijk moet zijn. De minister ziet voor een dergelijk geval echter meer in hulp van andere corporaties (overdragen van portefeuilles, samenwerken of fuseren) of sanering, aldus zijn brief.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer

Lees hier het artikel hierover op de website van Aedes