U bent hier

Wetsvoorstel is in werking: corporatie mag panden van derden verhuren voor vergunninghouders

De wijziging van de Woningwet die het mogelijk maakt dat corporaties meer kunnen doen voor vergunninghouders, is in werking getreden. Met deze wijziging mogen zij gebouwen van derde partijen verbouwen, verhuren en onderhouden. Voorwaarde is wel dat meer dan de helft van het gebouw wordt bewoond door vergunninghouders. Dit wil niet zeggen dat er geen woningen mogen worden verhuurd aan andere doelgroepen. Indien een gemeente dat bijvoorbeeld noodzakelijk acht omwille van de integratie of het bereiken van een zekere spreiding, kan het worden toegestaan dat ook andere huishoudens uit de DAEB-doelgroep in het gebouw wonen.

Om de werkzaamheden door corporaties in gebouwen van derden zo transparant mogelijk te maken, moet er een openbare publicatie (“tender”) zijn. Hiermee kunnen marktpartijen zien welke gebouwen beschikbaar zijn voor het huisvesten van vergunninghouders.

Het was al mogelijk dat corporaties diensten leveren in gebouwen waar vergunninghouders wonen. De voorwaarden waaronder dit mag zijn versoepeld. Zo zijn de regels voor alle werkzaamheden ten behoeve van vergunninghouders zo veel mogelijk hetzelfde. 

Alle voorwaarden voor zowel het leveren van diensten als voor het verbouwen, verhuren en onderhouden zijn hier te vinden.

Via deze links zijn de stukken te vinden waarin de wijzigingen zijn opgenomen:

  1. Wijziging van de Woningwet – de tijdelijke uitbreiding van het werkdomein
  2. Wijziging van het BTIV – de voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden
  3. Wijziging van het RTIV – het formulier voor de gemeentelijke verklaring en eisen aan het contract
  4. Wijziging van het mandaatbesluit van de Autoriteit woningcorporaties – mandaat om toezicht te houden op de werkzaamheden
  5. Wijziging van de beleidsregel voor diensten ten behoeve van vergunninghouders
  6. Inwerkingtredings-kb