U bent hier

Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017 verschenen

De Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017 vervangt Bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Wijzigingen

Het algemene uitgangspunt is dat er zo min mogelijk is gewijzigd ten opzichte van de dVi 2016. Mutaties hebben alleen plaatsgevonden wanneer dit noodzakelijk was vanwege veranderde wet –en regelgeving, indien er sprake is van quick wins om de administratieve last bij corporaties te verminderen en om de consistentie te borgen tussen de dPi 2017 en de dVi 2017. 

In de dVi 2017 zijn op hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • Het gescheiden opvragen van de balans en winst- en verliesrekening als gevolg van de scheiding DAEB/niet-DAEB (D/ND) met uitzondering van corporaties waarvoor het verlicht regime geldt. Afhankelijk van het regime dat van toepassing is voor de woningcorporatie en de vraag of een woningcorporatie een consolidatieplicht heeft, is dit een kleine of grote wijziging in de aan te leveren gegevens. 
  • Het opvragen van de Energie-index per verhuurde eenheid en het wijzigen van energielabel naar index is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de woningvoorraad.
  • Door aanpassingen in de Wet Normering topinkomens zijn er wijzigingen in wat woningcorporaties moeten publiceren. Deze wijzigingen zijn doorvertaald naar de dVi 2017.
  • De gemiddelde huurprijs en conditiescore worden niet meer per gemeente uitgevraagd, alleen nog op totaalniveau.

Download