U bent hier

Regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen in DAEB en niet-DAEB

Eind september en begin oktober vinden vijf regiobijeenkomsten plaats over scheiden en splitsen door woningcorporaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van samenwerking: wat is de rol van de corporatie, hoe kunnen gemeente en huurders invloed uitoefenen en hoe komen zij met elkaar tot het beste ontwerpvoorstel? Corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en commissarissen zijn allen van harte welkom.

Op basis van de Woningwet scheiden of splitsen corporaties hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Naast corporaties hebben ook gemeenten en huurdersorganisaties een taak bij het scheiden en splitsen. De corporatie maakt het ontwerpvoorstel en gemeente en huurdersorganisatie geven hierop een zienswijze. Op die manier wordt gezorgd dat het ontwerpvoorstel, dat vóór 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties wordt ingediend, zo goed mogelijk past bij de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Let op! Sommige corporaties hoeven niet te scheiden of splitsen. Zij vallen onder het verlicht regime. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op corporaties die administratief scheiden of kiezen voor een hybride variant. Dit zijn naar verwachting verreweg de meeste corporaties. Uw corporatie kan u vertellen of zij onder het verlicht regime valt en of zij voornemens is administratief te scheiden of juridisch te splitsen.

Inhoud bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten komt het volgende aan bod:

  • De Autoriteit woningcorporaties zal vertellen hoe zij de zienswijzen van gemeenten en huurdersorganisaties meeweegt bij de beoordeling van het ontwerpvoorstel. Ook horen we van corporaties hoe zij hun gemeente en huurdersorganisatie betrekken bij hun afwegingen.
  • Sessie 1 – Zienswijzen in de praktijk: met Aedes, VNG en Woonbond wordt verkend welke strategische keuzes er zijn te maken en hoe het proces eruit ziet. We zijn benieuwd naar uw vragen en ervaringen!
  • Sessie 2 – Een inloopspreekuur met de Autoriteit en WSW over de financiële kant van het ontwerpvoorstel en met VTW over de effecten op het intern toezicht. Zij zullen zo veel mogelijk vragen beantwoorden of meenemen.

Data en locatie bijeenkomsten

Er zijn vijf regiobijeenkomsten. De bijeenkomsten duren van 13 tot 17 uur, inclusief een drankje na afloop. Dan is er ook gelegenheid voor resterende vragen aan alle aanwezige partijen.

U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst naar uw keuze. Aanmelden is verplicht en is mogelijk tot 3 dagen voor de bijeenkomst. Er zijn geen deelnemerskosten.

  • Dinsdag 27 september: Assen
  • Woensdag 28 september: Dordrecht
  • Dinsdag 4 oktober: Amersfoort
  • Woensdag 5 oktober: Eindhoven
  • Donderdag 6 oktober: Amsterdam

Aanmelden kan via deze link.

Wij hopen u binnenkort te zien!

Aedes, Autoriteit woningcorporaties, VNG, VTW, de Woonbond, WSW en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.