U bent hier

Publicatie IBW 2017 eerste helft mei

De eerste Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) werd eind juni 2016 gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals opgenomen in de herziene woningwet maakt het ministerie jaarlijks voor 1 juli een indicatie openbaar over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd het gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken aangaan.

Afgelopen najaar is de IBW 2016 geëvalueerd. Een van de bevindingen was dat publicatie eind juni te laat was om een goede rol te kunnen spelen bij de voorbereiding van lokale  prestatieafspraken. Het ministerie wilde daarom dit jaar de IBW in april publiceren. Door vertragingen bij het aanleveren en controleren van de benodigde corporatiedata bij Corpodata is dit niet haalbaar gebleken. Lees de brief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor meer informatie.

In goede samenwerking met de Autoriteit woningcorporaties werkt het ministerie er hard aan om verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken. De IBW zal naar verwachting nu in de eerste helft van mei gepubliceerd worden.