U bent hier

Prestatieafspraken in kaart!

In de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau krijgt de Nederlandse volkshuisvesting daadwerkelijk vorm. In prestatieafspraken komen de drie partijen overeen op welke manier elk van hen bijdraagt aan het uitvoeren van het in de gemeente geldende volkshuisvestelijk beleid. Met de herziene woningwet krijgen vooral huurders een andere, meer gelijkwaardige rol.

Sinds jaar en dag analyseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken de vigerende prestatieafspraken op de inhoud en concreetheid en rapporteert daarover aan de Tweede Kamer. Sinds vandaag is de onderliggende databank voor eenieder beschikbaar.

Vroeg u zich altijd al af hoe de prestatieafspraken in uw gemeente luidden, hoe de afspraken van uw corporatie met andere gemeenten zijn vormgegeven, of bent u op zoek naar voorbeelden van prestatieafspraken over een bepaald thema omdat u zelf betrokken bent bij het maken van nieuwe afspraken? Via het door ABF ontwikkelde platform kunt u vanaf nu grasduinen in honderden in 2014 vigerende prestatieafspraken, waarvan een groot deel nog steeds geldig is. In de loop van 2016 zullen ook de in 2015 afgesloten prestatieafspraken ontsloten worden via dit systeem.

Klik hier om de database te bezoeken.