U bent hier

Hulpwijzer bij strategische keuzes bij scheiden en splitsen

Of de corporatie een administratieve scheiding, een juridische splitsing, of de hybride variant doorvoert, heeft effect op de strategie van de woningcorporatie. Hetzelfde geldt voor de verdeling van het vastgoed over de DAEB en niet-DAEB.

Met het document “Strategische keuzes bij scheiden en splitsen – samen op weg naar een passende voorraad” kunnen corporaties, gemeenten en huurders aan de slag met het ontwerpvoorstel voor het scheiden en splitsen. Hierin staat wat het scheiden van DAEB en niet-DAEB is, wat het tijdpad is en wat de rol is van corporatie, gemeente en huurdersorganisatie.

Het overzicht “alle effecten van scheiden en splitsen op een rij” geeft weer welke onderwerpen worden beïnvloed door het scheiden en splitsen, zoals het maken van prestatieafspraken, de samenstelling van de wijk, hoogte van de huur en plannen in de niet-DAEB-tak. Zo kunnen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties bepalen waar zij op willen letten bij het maken van het ontwerpvoorstel en het geven van de zienswijze.

Klik hier voor het document “Strategische keuzes bij scheiden en splitsen – samen op weg naar een passende voorraad”.