U bent hier

Het ministerie van BZK organiseert bijeenkomst over Marktwaardering

Sinds de Woningwet 2015 is de waardering op marktwaarde in verhuurde staat een feit geworden voor alle corporaties. Wat betekent dit voor corporaties en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? U hoort er alles over tijdens de bijeenkomst Marktwaardering die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert, samen met de klankbordgroep Marktwaardering en diverse sprekers. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 november in Utrecht.

De bijeenkomst Marktwaardering is bedoeld voor bestuurders en iedereen die bij of voor een corporatie werkzaam is op het gebied van marktwaardering, asset-management of portefeuille-management. Het ministerie van BZK wil de volgende vraagstukken met u bespreken:

  • Waarom is marktwaardering belangrijk voor corporaties?
  • Wat vraagt toepassing van marktwaardering voor de interne en externe processen van corporaties?
  • Waarmee moeten corporaties rekening houden als ze het Handboek Marktwaardering willen gebruiken?

Doel bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen wij u meenemen in de overwegingen voor de invoering van de marktwaardering en toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijke motivatie bij de invoering van de marktwaardering was het krijgen van meer inzicht in de inzet van het maatschappelijk bestemd vermogen van corporaties, inclusief de verantwoording over de keuzes die zij daartoe maken. Daarom staat de bijeenkomst 's morgens in het teken van de toepassing van vastgoedsturing door corporaties. Tijdens het middagdeel staan de actualiteiten rondom de waardering 2017 centraal.

Programma

In het ochtendprogramma komt de beleidsvisie op marktwaardering en vastgoedsturing aan de orde. Daarnaast zullen de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de contouren van de nieuwe beleidswaarde en hun visie op assetmanagement presenteren.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met enkele voorbeelden van de toepassing van de marktwaarde in besluitvormingstrajecten door corporaties die een actief assetmanagement-beleid voeren. Omdat de verslagleggingsronde 2017 alweer voor de deur staat, zullen we u in het middagprogramma meenemen in de praktische zaken rondom de waardering 2017.

Het is de bedoeling om het Handboek in de week van 23 oktober 2017 te publiceren. In de bijeenkomst presenteren de adviesbureaus die dit jaar de validatie en actualisatie van het Handboek hebben verricht hun resultaten.

Daarnaast geven taxateurs en accountants handreikingen mee voor taxaties, het op orde brengen van de benodigde objectgegevens en de verantwoording die in het kader van de accountantscontrole wordt gevraagd.

Klik hier voor het uitgebreide programma.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 november van 9.30 uur tot 17.00 uur bij de Mediaplaza in Utrecht (Jaarbeursplein, Truus van Lierlaan 1).

Voor vragen over of aanmelding voor deze bijeenkomst kunt u een mail sturen naar: postbusmarktwaardering@minbzk.nl.