Administratieve scheiding of juridische splitsing

Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden.

De corporatie kan ervoor kiezen om de niet-DAEB-activiteiten af te splitsen in een of meer juridische dochters.

Een corporatie kan ook kiezen voor een combinatie, waarbij een deel van de niet-DAEB-activiteiten worden ondergebracht binnen de eigen organisatie, en een deel in een bestaande of nieuwe juridische dochter. Deze variant wordt de hybride variant genoemd.

Administratieve scheiding

Bij een administratieve scheiding rekent de woningcorporatie al haar baten, lasten, activa en passiva administratief toe aan een DAEB-tak en een niet-DAEB-tak.

Juridische splitsing

Bij juridische splitsing scheidt de woningcorporatie al haar niet-DAEB-bezit af naar één of meer woningvennootschappen, waarvan de woningcorporatie 100% aandeelhouder is.

Hybride variant

Een corporatie kan kiezen voor een combinatie van administratieve scheiding en juridische splitsing. Deze variant wordt de hybride variant genoemd.