Zienswijze WSW

Investeringen in geliberaliseerde woningen en koopprojecten is een taak voor marktpartijen. Wanneer een gemeente zulke investeringen wenst maar na de markttoets blijkt dat marktpartijen dit initiatief niet nemen, kan de woningcorporatie zich melden. In dat geval is het niet wenselijk dat de risico's van verliezen op niet-daebinvesteringen terecht kunnen komen bij huurders van daebwoningen. Om de gevolgen voor de daebtak van de voorgenomen niet-daebinvestering in beeld te brengen, onderzoekt het WSW de financiële gevolgen en komt hij met een zienswijze: de WSW-toets. Het WSW doet dit niet als toezichthouder, maar als hoeder van de borg en de beoordeling van risico's van niet-daebinvesteringen. 
De Autoriteit Woningcorporaties betrekt de zienswijze van het WSW bij haar oordeel over de niet-daebactiviteit door de woningcorporatie.