Markttoets

De gemeente beoordeelt met een markttoets of er andere partijen dan de woningcorporatie belangstelling hebben om een gewenste niet-daebactiviteit uit te voeren. Dit kunnen ook dochters van woningcorporaties zijn, aangezien die volledig marktconform werken. Pas als dit niet het geval is, komt de woningcorporatie in aanmerking om de activiteit vanuit de niet-daebtak te doen. 

De markttoets is niet verplicht wanneer het een herstructureringsproject betreft (sloop gevolgd door nieuwbouw) die plaatsvindt op grond die de woningcorporatie voor 1 januari 2015 in bezit heeft gekregen. De markttoets is wel verplicht als de te slopen woningen op grond staan die de woningcorporatie in erfpacht heeft. 

Markttoets door gemeente

Indien een gemeente een niet-daebinvestering noodzakelijk acht, maakt de zij dit algemeen bekend. Als de gemeente na de markttoets aan een woningcorporatie vraagt het niet-daebproject op zich te nemen, is goedkeuring vereist van de Autoriteit Woningcorporaties.

Rol Autoriteit Woningcorporaties

Bij het nemen van een besluit beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties of de markttoets conform de voorschriften is uitgevoerd en of eventuele zienswijzen van derden aanleiding geven de gemeentelijke verklaring anders te beoordelen.