Woningmarktregio's

Gemeenten hebben voor 1 juli 2016 bij de minister een voorstel gedaan voor het regionale werkgebied van woningcorporaties. De achterliggende gedachte is dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt. Beperking tot een regionale schaal versterkt de lokale (regionale) binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied.

Het verzoek tot vaststelling van het regionale werkgebied van een woningcorporatie moest komen van gemeenten die vanuit het oogpunt van de volkshuisvesting gezamenlijk als regionale woningmarkt beschouwd kunnen worden. Gemeenten konden dit bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aannemelijk maken door te wijzen op onderlinge verhuispatronen of een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Daarvoor hebben zij gebruik gemaakt van de RegioTool.

Vastgestelde woningmarktregio's

Een gemeente kan slechts deel zijn van één regionaal werkgebied en dit werkgebied telt ten minste 100.000 huishoudens. Dit om een redelijke regionale schaal te bewerkstelligen. Ook corporaties werken in één kernregio.

Wanneer blijkt dat door de vaststelling van het werkgebied gemeenten elders onevenredig worden getroffen, kan de woningcorporatie ontheffing aanvragen voor dat gebied. Dit gebeurt wanneer er in die gemeenten aantoonbaar en structureel onvoldoende middelen beschikbaar zullen zijn om aan de volkshuisvestelijke opgave te voldoen. Categorale instellingen mogen volledig blijven werken waar ze nu werkzaam zijn.

Besluiten

U kunt de volledige besluiten en achterliggende overwegingen per regio inzien door onderstaande PDF’s te openen.

 1. Besluit Fryslân
 2. Besluit Groningen / Drenthe
 3. Besluit Noord-Holland Noord
 4. Besluit Zwolle / Stedendriehoek
 5. Besluit Metropoolregio Amsterdam
 6. Besluit Amersfoort / Noord-Veluwe / Zeewolde
 7. Besluit Holland Rijnland
 8. Besluit Oost Nederland
 9. Besluit U16
 10. Besluit Food Valley
 11. Besluit Haaglanden / Midden-Holland / Rotterdam
 12. Besluit Arnhem / Nijmegen
 13. Besluit Woongaard
 14. Besluit Drechtsteden / Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee
 15. Besluit Noordoost Brabant
 16. Besluit West-Brabant en Hart van Brabant
 17. Besluit Zeeland
 18. Besluit Metropoolregio Eindhoven
 19. Besluit Limburg

Ontheffingsaanvraag

Het is mogelijk een ontheffing aan te vragen op het verbod op nieuwbouw en aankoop buiten het kernwerkgebied. Hieronder treft u meer informatie aan over wanneer er sprake kan zijn van een ontheffing en hoe deze aangevraagd kan worden.

Ontheffingen

Vrijwel elke corporatie in Nederland heeft zijn eigen kernwerkgebied. In gemeenten buiten dat gebied mag de corporatie geen aanvang meer maken met het verwerven of bouwen van vastgoed.