Monitoring

De minister zendt jaarlijks een monitor – een Staat van de Volkshuisvesting – naar de Tweede Kamer. Deze monitor besteedt onder andere aandacht aan de prioriteiten die het Rijk heeft gesteld. Deze prioriteiten worden minimaal elke vier jaar in samenspraak met gemeenten, woningcorporaties en bewonersorganisaties herijkt en als beleidsbrief door de minister gepubliceerd. Het gaat om prioriteiten die in die periode aandacht krijgen in de verantwoording en waarvan de minister verwacht dat partijen er lokaal ook afspraken over willen maken.