Huurders

Huurdersorganisaties worden een volwaardige overlegpartner van woningcorporaties en gemeenten. De drie partijen tezamen maken prestatieafspraken. Daarnaast draagt de huurdersorganisatie vertegenwoordigers voor ten behoeve van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie (ten minste eenderde, maar altijd minder dan de helft). En kan een woningcorporatie alleen een verbinding of een fusie aangaan wanneer de huurdersorganisatie daar vooraf mee instemt.

Overleg

De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid.

Benoeming commissarissen

Voor de Raad van Toezicht draagt de huurdersorganisatie ten minste eenderde, maar altijd minder dan de helft van het aantal commissarissen voor. De voordracht is bindend.

Verbinding en fusie

Wanneer een woningcorporatie een verbinding wil aangaan met een andere rechtspersoon, moet de huurdersorganisatie hiermee vooraf akkoord gaan.