Werkzaamheden buiten de regio

De woningcorporatie mag werkzaam zijn in alle gemeenten in een regionaal werkgebied, ook als de corporatie daar nu nog niet actief is. Buiten deze kernregio mag de woningcorporatie niet meer uitbreiden: geen nieuwbouw meer op nieuwe locaties. Wel mag ze werkzaamheden die ze al verrichtte voor inwerkingtreding van de wet voortzetten. Daarnaast mag ze buiten haar kernregio woningen slopen en vervangende nieuwbouw realiseren op dezelfde grond. Verder mag een woningcorporatie die niet in staat is om een bouwproject in de eigen kernregio te realiseren (om financiële redenen bijvoorbeeld) een samenwerking aangaan met een corporatie van buiten de kernregio die dat namens haar doet. 

Het verbod op nieuwbouw buiten de kernregio geldt niet voor woningcorporaties die zich overwegend richten op de huisvesting van studenten, ouderen, gehandicapten, personen die zorg behoeven of huishoudens waarvoor de huisvesting dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.