Informatie-uitwisseling RvT en minister

Er zijn situaties waarin de Raad van Toezicht van een woningcorporatie de minister op de hoogte dient te stellen van ontwikkelingen binnen de woningcorporatie. Het gaat om situaties waarbij schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting ontstaat, door handelen van de woningcorporatie; waarbij sprake is van onoverbrugbare geschillen tussen bestuur en Raad van Toezicht; waarbij twijfel bestaat over de rechtmatigheid van handelen of de integriteit bij beleid en beheer; of waarbij de toegelaten instelling financieel kwetsbaar is of dat op korte termijn zou kunnen worden. De woningcorporatie, en met name het bestuur, is als eerste verantwoordelijk om te trachten deze problemen het hoofd te bieden.

Vervolgens is de Raad van Toezicht aan zet. Alleen indien bestuur en Raad van Toezicht er samen niet uitkomen dienen zij de Autoriteit te informeren. Deze melding ontslaat de Raad van Toezicht overigens niet van zijn verantwoordelijkheid om de dreigende of gerezen problemen aan te pakken. 

De Autoriteit Woningcorporaties stelt de Raad van Toezicht op haar beurt op de hoogte van haar (voorgenomen) toezichtactiviteiten.