U bent hier

Diensten en duurzaamheid

Diensten die primair de taak zijn van andere (maatschappelijke) organisaties, mogen niet door woningcorporaties worden aangeboden. Dat geldt ook voor diensten die marktpartijen aanbieden. Woningcorporaties zouden dan immers oneigenlijk concurreren.
Voor enkele diensten ten behoeve van de eigen huurders, zoals verduurzaming van woningen, gelden uitzonderingsbepalingen. Deze diensten mogen aangeboden worden aan alle bewoners van een gemengd woongebouw wanneer de woningcorporatie deel uitmaakt van de Vereniging van Eigenaren en dus woningen in het complex bezit.
 

Voorzieningen

Woningcorporaties mogen onder bepaalde voorwaarden voorzieningen aan hun woningen aanbrengen die bijdragen aan duurzaam energiegebruik, zoals zonnepanelen, grondwarmtepompen en warmte-koude opslaginstallaties. 

Ondersteuning installatie

Woningcorporaties mogen huurders ondersteunen bij het aanbrengen van installaties die duurzaam energiegebruik bevorderen. De kosten die het installeren met zich meebrengen mogen ze verrekenen via de servicekosten.

Energie leveren

Woningcorporaties mogen voor eigen huurders energie terugleveren aan het energienet die wordt opgewekt met voorzieningen die aan of nabij de huurwoningen zijn aangebracht.

Schoonmaak

Woningcorporaties mogen hun woningen zelf schoonmaken wanneer als onderdeel van mutatieonderhoud. Dat mag ook wanneer het woongenot van andere huurders onder druk komt te staan.

Woninginrichting

Woningcorporaties mogen woningen gestoffeerd en gemeubileerd verhuren. De kosten voor de stoffering en meubilisering mogen via de servicekosten worden verrekend en moeten jaarlijks worden afgerekend.

Makelaarsdiensten

Toegelaten instellingen verkopen regelmatig bezit. Alleen in die situatie mogen zij als makelaar optreden.

Verzekeringen

Woningcorporaties mogen bemiddelen bij verzekeringen die betrekking hebben op de eigen woongelegenheden. Ze mogen zelf geen verzekeringen aanbieden, noch aan huurders noch aan derden.

Startersleningen

Woningcorporaties mogen geen leningen verstrekken aan dochterondernemingen, aan het eigen personeel of aan huurders. Wel mogen woningcorporaties leningen verstrekken aan startende kopers met een huishoudinkomen lager dan € 38.950.