U bent hier

Interview Maike Hetterscheid (Viverion) en Janine Verhoef (Woon Twente)

Maike Hetterscheid

‘Woningwet dient als vliegwiel om uitdagingen binnen Twente samen aan te pakken’

Samenwerken is een belangrijk thema binnen de nieuwe Woningwet. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties intensiveren hun samenwerking, en woningcorporaties in de regio zoeken daarvoor ook de samenwerking met elkaar op.

Woon Twente, waarin 17 woningcorporaties uit de regio Twente verenigd zijn, heeft eerder een Routekaart opgesteld met een visie op de woningmarkt. Deze visie heeft mede als inspiratie gediend voor  een regionale woonvisie, die is vastgesteld door provincie en de veertien gemeenten in Twente. Hierin staat aangegeven welke ambities er zijn en welke regionale woonvraagstukken extra  aandacht nodig hebben.

Regionale woonvisie als kapstok

De 17 corporaties zijn weliswaar verenigd in Woon Twente, maar moeten wel alle afzonderlijk een bod aanbieden aan de gemeente (zie ook: Handreiking Prestatieafspraken). ‘Er zijn 14 gemeenten in Twente, met elk hun lokale politiek’, aldus Janine Verhoef van Woon Twente. ‘Corporaties binnen dezelfde gemeente kijken nu, samen met de huurdersorganisaties, of ze op gemeentelijk niveau op één lijn kunnen komen wat betreft het bod aan de gemeenten op 1 november.

En hoewel dat op lokaal niveau gebeurt, is afgesproken dat de regionale woonvisie hierbij leidend is. Hetzelfde geldt voor de gesprekken rond de woonafspraken tussen gemeente en provincie. Ook hier wordt de regionale woonvisie als kapstok gebruikt.’

Intensiever contact

"Elke woning moet raak zijn" is een belangrijk thema van de regionale woonvisie. ‘In de wetgeving staat onder meer dat woningbouw binnen subregio’s beter op elkaar afgestemd moet zijn’, legt Verhoef uit. ‘We moeten investeren in samenwerking en onderling afspraken maken. Woningbouw in een stad of dorp kan gevolgen hebben voor een andere stad of plattelandsgemeente. Alles draait om samenwerking, zowel lokaal als regionaal.’

De intensivering van samenwerkingsverbanden is dus voor zowel de nieuwe Woningwet als de regionale woonvisie in Twente een belangrijk thema. Een thema dat zorgt voor een sterke aanpak, vindt Maike Hetterscheid, manager Markt & Strategie bij Viverion, een van de bij Woon Twente aangesloten woningcorporaties. ‘Door de komst van de nieuwe wet hebben we waardevolle gesprekken met de gemeente over bijvoorbeeld de afbakening van diverse taken en de verantwoording van uitgaven. We hebben nu intensiever contact met gemeente en huurdersorganisaties, dat juichen wij alleen maar toe. Gezamenlijk kunnen we de uitdagingen in Twente hierdoor beter aanvliegen.’

Samenwerking binnen Woon Twente

Kennis delen en kennismobilisatie staat volgens zowel Hetterscheid als Verhoef binnen Woon Twente voorop. ‘Dat betreft kennis over de Woningwet zelf en de implementatie ervan’, geeft Hetterscheid aan. ‘Zo zijn we bij Woon Twente onder meer bezig met het organiseren van gezamenlijke Twentse  netwerkbijeenkomsten met de raden van commissarissen. Gesprekken en duiding, ook over de rol van toezichthouder bij de gewenste veranderingen, zijn van belang.’

Daarnaast wisselen de organisaties kennis uit rond waarderen op marktwaarde. ‘Een aantal corporaties heeft al een keuze gemaakt. Het uitwisselen van afwegingen is dan zinvol voor andere corporaties binnen Twente. Dat geldt ook voor het scheiden van de vastgoedportefeuille in een daeb- en niet-daeb-segment.’

Binnen Woon Twente heeft iedere corporatie, ondanks de samenwerking, wel een eigen projectplan voor de implementatie. De samenwerkingspartners binnen de organisatie verschillen ook. Als corporaties meerwaarde zien in het samen optrekken, zoeken ze elkaar op. ‘Viverion werkt in drie gemeenten. We werken extra vaak samen met corporaties die in dezelfde gemeenten werken.’

Interpretatie van de wet

‘Soms is het lastig dat de wet al vanaf 1 juli in werking is getreden, terwijl veel uitwerkingen  op zich laten wachten’, vindt Hetterscheid. ‘Sommige onderdelen zijn namelijk op verschillende manieren te interpreteren en laten twijfel over wat nu precies de bedoeling is. Dat kan soms vervelend zijn. Aan de andere kant geeft het ons ook weer de vrijheid om de wet te interpreteren op onze eigen manier. De uitdaging is om binnen de kaders van de wet klantgedreven te blijven werken. Te blijven focussen op “het juiste doen”: betaalbaar wonen bieden en over de invulling hiervan met de klant en andere belanghouders in gesprek blijven.’

Schouders eronder

Hetterscheid en Verhoef zijn over het algemeen te spreken over de nieuwe Woningwet. ‘Blok is er toch maar in geslaagd duidelijkheid te krijgen over waarop voor woningcorporaties de focus ligt. Woningcorporaties gaan terug naar de basis. Vanuit daar werken we verder.’

Wat volgens Hetterscheid daarbij belangrijk is, is dat iedereen zich inzet om deze wet te laten slagen. ‘Ik hoor nog weleens dat de nieuwe Woningwet lastig te implementeren is of veel werk met zich meebrengt. Volgens mij moeten we waarderen dat er nu een heldere wet ligt en minder bezig zijn met de opgave en implementatievraagstukken die de wet met zich meebrengt. Als iedereen bereid is samen te werken en de schouders eronder te zetten, denk ik dat het een mooi vertrekpunt is voor de woonopgave in elke gemeente.’