Meer informatie

Heeft u nog vragen over de IBW? Lees dan ‘de IBW in het kort’ en kijk in dit document met veelgestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. Staat uw vraag daar niet bij, dan kunt u PostbusIBW@minbzk.nl mailen.

Corporaties hebben het Rekenmodel IBW voor hun corporatie per mail ontvangen. Met dit model kunt u zien hoe de berekening van de IBW tot stand komt en kunt u het effect van eigen normen voor financiële ratio’s en eigen aannames voor investeringen op de IBW zien. Op deze site kunt u een oningevulde versie van dit model downloaden: Rekenmodel IBW. Bij dit model is ook een handleiding.

De Staat van de Volkshuisvesting 2017 is nu ook beschikbaar. Dit rapport gaat ook in op de IBW 2017.

Voor alle IBW-cijfers per corporatie per gemeente, zie dit Excel-bestand. Het rapport Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2017 geeft inzicht in de door Ortec Finance ontwikkelde methodiek. Het rapport behandelt de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de indicatieve omvang van extra middelen waarover een corporatie beschikt. Daarnaast bevat het de belangrijkste uitkomsten van de berekeningen, een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar en een nadere toelichting op de betekenis van de berekende bedragen.