Bijeenkomst 8 november

Op 8 november heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de invoering van de marktwaardering en de toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijke motivatie bij de invoering van de marktwaardering was het krijgen van meer inzicht in de inzet van het maatschappelijk bestemd vermogen van corporaties, inclusief de verantwoording over de keuzes die daartoe worden gemaakt. In dat kader stond bij alle presentaties ook de invoering van asset management en vastgoedsturing centraal. 

Onder aanvoering van dagvoorzitter Arnold Pureveen kwamen alle aspecten rondom de marktwaardering en vastgoedsturing aan bod.

Presentatie algemeen

Anke Sieverink van het ministerie van BZK ging in op de beleidsmatige achtergrond van de marktwaardering: waarom is indertijd door de politiek gekozen voor marktwaardering en wat is de toekomstvisie?

Presentatie beleidsvisie BZK

Rick Eeuwes van het WSW en Wolter Achterveld van de Aw gingen in op het begrip beleidswaarde. Een begrip waarmee de effecten van de maatschappelijke rol van een corporatie kunnen worden weergegeven.

Presentatie beleidswaarde AW-WSW

Richard Feenstra van Woonstad Rotterdam legde vervolgens uit hoe bij Woonstad Rotterdam de invoering van de marktwaarde heeft geholpen bij het assetmanagement en de professionalisering van hun bedrijfsvoering.

Presentatie asset management Woonstad Rotterdam

Jeroen Brouns van Virtus, adviseur binnen de corporatiesector liet ziet hoe assetmanagement ook buiten de Randstad een toegevoegde waarde heeft.

Presentatie asset management buiten de Randstad (Jeroen Brouns)

Johan Conijn van Ortec gaf een presentatie van de validatie van het handboek marktwaardering. Hij liet daarbij zien welke conclusies uit de validatie volgden en waar nog verbeteringen in de marktwaarde mogelijk zijn.

Presentatie validatie handboek (Johan Conijn)

Jimmy Kools van Fakton nam de aanwezigen mee in de Magic Mansion van marktwaardering en de  doelstelling van het handboek 2017: consolidatie en verduidelijking van de eenduidige interpretatie van het handboek.

Presentatie actualisatie handboek (Jimmy Kools)

Sake van den Berg en Paul Nelisse vertelden, geheel los van hun presentatie, over het belang van een goede datakwaliteit. Het belangrijkste: de oppervlakte, de eigendomssituatie (kadaster) en de erfpachtbepalingen.

Presentatie taxaties en datakwaliteit (Paul Nelisse en Sake van den Berg)

Tenslotte gaf Arjan Verwoert aan waar corporaties rekening mee moeten houden bij de accountantscontrole 2017.

Presentatie accountantsvisie (Arjan Verwoert)

Nadere informatie

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog nadere vragen heeft, kunt u uw bericht aan ons verzenden via postbusmarktwaardering@minbzk.nl.