U bent hier

Marktwaardering

Op grond van de nieuwe Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) vanaf 2016 voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om de kosten voor taxaties welke in dit kader gebruikelijk zijn, te drukken, is een Handboek modelmatig waarderen marktwaarde opgesteld. Dit handboek is opgenomen als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) en betreft een nadere uitwerking van de Woningwet (artikel 35 lid 2) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) (artikel 31). 

Een handreiking ondersteunt corporaties in het geval van full-taxatie van reguliere woningen gelegen in krimp- of aardbevingsgebied, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. Hierin zijn handvatten opgenomen om het proces hiervoor in te richten.

Met het stappenplan Handboek Marktwaardering kunt u alle stappen volgen die zijn genomen bij het nieuwe handboek Marktwaardering. 

Nadere informatie

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog nadere vragen heeft of indien u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van zaken rondom het waarderingshandboek, kunt u uw bericht aan ons verzenden via postbusmarktwaardering@minbzk.nl.

Handreiking implementatie full-versie (11 januari 2017)

Actualisatie Handboek Marktwaardering

Validatie Handboek Marktwaardering

Uitnodiging bijeenkomst Marktwaardering

Presentatie BZK, 21 december, 2016

Presentatie Deloitte, 21 december 2016

Presentatie Cushman & Wakefield, 21 december 2016

Presentatie Fakton, 21 december 2016