U bent hier

‘Als je het alleen moet hebben van een wet, ontstaan er fricties’

Wethouder Dirk-Jan Knol

‘Goed dat de nieuwe wet er is en de positie van de huurdersverenigingen is versterkt en wettelijk is verankerd. Ik ben ook blij dat de corporaties terug moeten naar de kerntaken en dat de splitsing tussen daeb en niet-daeb goed is vastgelegd. De woningwet staat wat mij betreft nog te los van andere maatschappelijke ontwikkelingen en gaat specifiek over huurwoningen. Ook onderwerpen als duurzaamheid en statushouders moeten een plaats in de woningwet krijgen.’

Dirk-Jan Knol is wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Een gemeente met 33.000 inwoners in het Groene Hart. ‘Typisch een agrarische plattelandsgemeente met veel distributiebedrijven van food- en kaasverwerking’, aldus wethouder Knol. De gemeente heeft volgens de wethouder de corporatie en huurdersorganisaties altijd als gelijkwaardige partners beschouwd, met respect voor elkaars standpunten en achtergronden. Daarmee is dus door de komst van de nieuwe woningwet niet veel veranderd. ‘Als je het alleen moet hebben van een wet, dan ontstaan er fricties. Dat werkt niet. We werken samen aan een gemeenschappelijk doel: het op voorraad houden van sociale woningen. Natuurlijk zijn er wel veranderingen. Zo hebben alle partijen tijdens de prestatieafspraken in februari 2016 water in de wijn gedaan om tot goede afspraken te komen. Huurders deden concessies op deinkomensafhankelijke huurverhoging, corporaties op het gebied van duurzaamheid en wij op het gebied van parkeerplaatsenbij een complex van een corporatie waarvan wij nu de aanleg betalen.. Maar ook in een goed huwelijk heb je dat voor elkaar over.’

Klimaatneutrale woningen

‘De belangrijkste zaken die bij ons op het gebied van wonen spelen, zijn de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, zodat de voorraad op peil blijft, strengere normen op het gebied van duurzaamheid en het betaalbaar houden van huurwoningen. Zo willen wij op het gebied van duurzaamheid graag met inspanning van alle partijen woningen klimaatneutraal maken. Er is nu met een van de corporaties afgesproken om zes nieuwbouwwoningen helemaal klimaatneutraal te maken. Ook willen we samen bekijken hoe bewoners op hun woonlasten kunnen besparen door bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen of andere energiebesparende maatregelen te nemen. Tijdens de prestatieafspraken is ook een stuk budget gereserveerd voor leefbaarheid. De wooncorporaties gaan een rol spelen bij het bouwen van buurthuizen, bij ons Huis van Alles genoemd. Iedere kern heeft er nu één en ons doel is om in totaal acht van dit soort huizen te krijgen.’

Regiovorming

De wethouder is blij met de woningwet. ‘Het is goed dat de wet er is en de positie van de huurdersverenigingen is versterkt en wettelijk is verankerd. Ik ben ook blij dat de corporaties terug moeten naar de kerntaken en dat de splitsing tussen daeb en niet-daeb goed is vastgelegd. De woningwet staat wat mij betreft nog te los van andere maatschappelijke ontwikkelingen en gaat specifiek over huurwoningen. Ik zou bij een volgende veegwet nog veel explicieter onderwerpen als duurzaamheid en statushouders willen terugzien. En de hele regiovorming vind ik een oplossing voor een niet bestaand probleem. Wat wil je eigenlijk daarmee bereiken? Ik begrijp dat je geen grote Vestia’s meer wilt hebben, maar ik denk niet dat je andere corporaties daarmee moet opzadelen.’