U bent hier

Actueel

Met ingang van 1 juli 2015 hebben partijen in de sociale huursector te maken met de herziene Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en bijbehorende ministeriële regeling. Daarmee treden er in het stelsel van sociale huurwoningen belangrijke veranderingen op. Woningcorporaties kunnen hun belangrijke rol voortzetten en richten zich daarbij weer op hun kerntaak: een kwalitatief en betaalbaar aanbod van sociale huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Welke gevolgen heeft de Woningwet 2015 voor de corporaties?

Pagina's