U bent hier

3e regiobijeenkomst Woningwet op Weg - Haarlem

Regiobijeenkomst Haarlem

Inspiratie opdoen en kennis delen bij regiosessie Haarlem

De Philharmonie in Haarlem was woensdag 14 oktober het decor van de derde regiobijeenkomst over de nieuwe Woningwet. Tijdens deze bijeenkomst konden bezoekers vragen stellen, kennis delen, workshops volgen en bijgepraat worden door experts. Wie kwamen er zoal naar deze sessie en wat hoopten ze op te steken?

Dini van der Werff-Van der Mije – HPZ Arcade
'Vandaag hoop ik vooral meer inzicht te krijgen in de financiën van woningcorporaties. Door de workshop "Spoedcursus corporatiefinanciën" bij te wonen, hoop ik de financiële zaken beter te kunnen beoordelen.'

Cees Oostindie - Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek 
'Welke richting we als huurdersbelangenorganisatie opgaan, dat is waar ik achter hoop te komen. Hier en daar zijn er in mijn ogen nog zaken discutabel, wat de voortgang van de prestatieafspraken remt. Het zou mooi zijn als dat snel wordt  opgelost.'

Ton van der Voort – SHHO
'In Haarlem hebben we al prestatieafspraken gemaakt tussen de samenwerkende huurdersorganisaties, de wethouder en de directeurs van de woningcorporaties. Hoewel we dus op de goede weg zijn, zou ik graag willen weten wat de volgende stap is.' 

Dorus van Galen – Huurdersvereniging De Waakvlam
'We zijn hier met drie voorzitters van de samenwerkende huurdersverenigingen in Haarlem. Ieder van ons gaat naar een andere workshop, zodat we daarna kennis kunnen uitwisselen.' 

Arend Mol –Stichting Elan Wonen
'We merken dat er allerlei veranderingen gaande zijn, en hopen de actuele stand van zaken hier te horen. Een van de manieren waarop ik dat voor elkaar hoop te krijgen, is door vandaag de workshops "Een goed gesprek over intern toezicht" en "Scheiden of splitsen, that’s the question" bij te wonen.'

Jose Woldberg – Stichting Elan Wonen
'Als projectleider binnen Elan Wonen weet ik al veel van de Woningwet, maar ik wil graag dat de kennis bij het hele team zit. Vandaar dat we hier vandaag met een grote groep van Elan Wonen zijn: kennis delen.' 


Hetty van der Ven – Huurdersvereniging Brederode
'Ik wil natuurlijk het beste eruit halen voor huurders, dan is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent. Zoveel mogelijk opsteken is dan ook mijn hoofddoel van vandaag. Een collega van me is hier ook en bezoekt twee andere workshops, zodat we onze achterban zo goed mogelijk kunnen informeren.' 

Janna Arjaans – Gemeente Bergen
'Voor mij is het vooral interessant meer te weten te komen over het nieuwe organisatieproces. Huurdersorganisaties worden meer betrokken; wat is de beste manier om dit aan te pakken? Ik ben hier dus vooral om informatie te "halen" .'


Liesbeth Brouwer–De Jong - Woonstede
'Er verandert nog steeds veel, terwijl er volgens de nieuwe wet niet veel meer mág veranderen, tenzij er een markttoets wordt uitgevoerd. Ik hoor graag in hoeverre er nog ruimte is voor veranderingen.' 

Helen Hoogenhout -  De Alliantie
'Wat ik vooral spannend vind, zijn de nieuwe verhoudingen in het speelveld en de gewijzigde spelregels. Waar wij vooral tegen aanlopen is hoe de huurdersorganisatie een volwaardige plek kan krijgen, aangezien zij nu veel meer verantwoordelijkheden krijgen. Ik verwacht daar niet direct kant-en-klare antwoorden op, maar hoop vooral geïnspireerd te raken.'

 


Karin Lucchi & Jaap Bubberman – Bewonerskern IJmond
'Wij zijn hier namens de Bewonerskern IJmond om op de hoogte te raken van de laatste ontwikkelingen' , vertelt Karin Lucchi. 'We zijn met name geïnteresseerd in de workshops "Prestatieafspraken maak je zo" en "Spoedcursus corporatiefinanciën"', vult Jaap Bubberman aan.

Jacqueline Dorenbos – Wethouder gemeente Beverwijk & Frank Frowijn - Wethouder Heemskerk
Jacqueline Dorenbos: 'Als wethouders van Beverwijk en Heemskerk zijn we hier speciaal aanwezig voor de workshop "Prestatieafspraken maak je zo". Door alle veranderingen komt er een groot gat boven de sociale huur. Wie kan dat opvangen als de corporaties dat niet meer zouden kunnen doen?' 


Edwin Buser – Ministerie van BZK
'Ik hoop vooral dat we vandaag meer kennis over de Woningwet kunnen verspreiden. In mijn ogen is de nieuwe wet bij corporaties al behoorlijk ingeburgerd, maar moeten gemeenten en huurdersorganisaties nog flink aan de slag. Vooral op het gebied van de prestatieafspraken is er nog een hoop winst te behalen.' 

Presentaties

Huurders aan tafel (pdf, 992.71 KB)
Prestatieafspraken maak je zo (pdf, 1.84 MB)
Een goed gesprek over intern toezicht (pfd, 500.59 KB)
Spoedcursus Corporatiefinanciën (pdf, 484.48 KB)
Tussen droom en daad (pdf, 3,47 MB)
Scheiden of splitsen, that’s the question (pfd, 1.36 MB)